Les adjectifs ordinaux - Sorszámnevek

2018-05-28

Ebben az írásban a sorszámokról, azok képzéséről, többszöröseikről és néhány érdekességről olvashatsz.

SorszámnevekA sorszám megmutatja, hogy egy tárgy, vagy egy személy hányadik a sorrendben. A sorszámot egyeztetni kell nemben és személyben a főnévnek megfelelően, amelyet minősít.


Példák:

  • Juliette est arrivée troisième. – Juliette harmadikként érkezett.
  • La deuxième rangée à gauche des tribunes. – A harmadik sor a lelátó bal oldalán.

A sorszámneveket tőszámnevekből képezzük az "-ième" képző hozzáadásával.


deux –> deuxième
dix –> dixième
cent –> centième.


Ce cheval est arrivé deuxième. – Ez a ló második lett.
Il veut monter sur la troisième marche du podium. – A dobogó harmadik fokára akar állni.


Ha azonban a tőszámnév "-e"-re vagy "-s"-re végződik, akkor ezek a betűk kiesnek és az "-ième" képző így kapcsolódik hozzájuk.


quatre –> quatrième
quatre-vingts –> quatre-vingtième
ternte –> trentième


Rendhagyó
nak nevezzük az alábbi sorszámneveket:

un –> premier ; une –> première
cinq –> cinquième
neuf –> neuvième
mille un, mille une –> mille et unième


Megjegyzés:

Az 1001-et úgy mondjuk mille un, "et" nélkül!
Le nombre 1001 se dit mille un sans et.

Sorszámnevek és valahányszorosok – L'adjectifs ordinaux et multiplicatif

SorszámnevekA deux tőszámnév szabályosan képzett „deuxième" párján kívül még a „le second" vagy a „la seconde" is használatos, de csak mint második értelemben. Harmincnyolcadik, negyvenharmadik stb. esetén szabályos a képzésük.


Bizonyos kifejezésekben a harmadik - troisième helyett hímnemben a tiers, nőnemben a tierce számnevet is használhatjuk:

le tiers monde – a harmadik világ
une tierce personne – harmadik (kívülálló) személy

Az utolsó francia megfelelője a le dernier vagy a la dernière.


És egy kis érdekesség a valahányszoros kifejezésére:

simple – egyszeres
double – dupla, kétszeres, kettős
triple – tripla, háromszoros, hármas
quadruple – négyszeres, négyes, négyágyas
quintuple – ötszörös,
sextuple – hatszoros
septuple – hétszeres
octuple – nyolcszoros
nonuple – kilencszeres
décuple – tízszeres
centuple – százszoros


Eltérő esetekben, például az ezerszeres kifejezésére a „multiplier par mille" kifejezést használjuk.


multiplier par onze – tizenegyszeres
multiplier par cinquante-huit – ötvennyolcszoros

Válassz francia nyelvtanárt magadnak!

A szolgáltatás bizonytalan ideig szünetel!

Francia tanulás blog

Francia kifejezések divatimádóknak

2019-05-16

Hoztunk 10 kifejezést, amit - bár biztosan sokan ismertek - de korántsem biztos, hogy mindenki tudja róluk, hogy eredetük francia.

Magázás franciául

2019-04-05

A francia nyelvben az udvariasságot és a magázást úgy lehet kifejezni, ha nem azt mondjuk valakinek, hogy tu (azaz te), hanem azt, hogy vous ( azaz Ön).

Húsvét Franciaországban

2019-03-15

Igen nagy ünnep a franciáknál a Húsvét. Sok hagyomány hasonlít a hazánkra is jellemző szokásokra, de azért vannak eltérőek is.