Francia kötőszavak gyűjteménye

2018-04-25

Íme a leggyakrabban használt francia kifejezések - példamondatokkal illusztrálva -, amelyek két mondatot kapcsolnak egymáshoz. A gyűjtemény nem teljes, de reméljük, hogy elősegíti a tanulást. :)

Francia kötőszavak gyűjteményequand bien même – annak ellenére, hogy; még ha


Példa:

 • Quand bien même il s'excuserait, je ne le pardonnerais pas. – Még, ha elnézést kérne sem bocsátanék meg neki.

 

bien que, quoique – bár, habár


Példa:

 • "Bien que les étoiles ne parlent pas, même en étant silencieuses, elles crient." (John Calvin) - Bár a csillagok nem beszélnek, még ha hallgatagok is, kiáltanak.
 • Je commence à progresser quoique le français soit une langue difficile. – Haladást értem el (elkezdtem fejlődni), habár a francia egy igen nehéz nyelv.
 • Bien qu'il soit tard et que je prenne le train demain matin à cinqheures, j'accepte ton invitation pour le dîner. – Annak ellenére, hogy késő van és holnap reggel ötkor indul a vonatom, elfogadom a vacsora meghívásod.

 

même si – még akkor is, ha ; még így is ; még úgy is


Példa:

 • Nous sortirons même s'il pleut. – Elmegyünk, akkor is, ha esik.
 • C'est terrible, je l'ai grondée, même si j'avais fait la même chose à sa place. – Ez szörnyű, megszidtam, még így is, hogy ugyanezt tettem a helyében.
 • C'est terrible, je l'ai grondé(e), même si j'aurais fait la même chose à sa place. – Ez szörnyű, megszidtam, még akkor is (annak ellenére), ha én is ezt tettem volna a helyében.

 

sans que +subj – anélkül, hogy


Példa:

 • Effectivement elle vient sans que nous l'invitions. – Valóban jön, anélkül hogy meghívjuk.
 • J'ai acheté un âne sans que mon père le veuille. – Vettem egy szamarat, apám akarata ellenére (anélkül, hogy Ő is akarná).

 

alors que – pedig; bár; noha; akkor, amikor


Példa:

 • Pierre n'est pas venu alors qu'il avait promis de venir. – Péter nem jött, bár megígérte.

tandis que – amíg, ameddig, mindaddig, míg (ezzel szemben)


Példa:

 • Mon fils est très sportif tandis que ma fille déteste le sport. – A fiam nagyon sportos, míg lányom utálja a sportot.

 

mais – de ; hanem (ellenvetetés - je ne veux pas de mais - csak semmi de ; nem akarok semmilyen ellenvetést)

 

quand même, tout de même (fréquemment précédés de "mais"; toujours placés après le verbe) – ugyanakkor; mégis; egyébként

 • Példa: J'ai beaucoup de chose à faire mais je sortirai quand même. – Sok teendőm van, mégis el fogok menni.


pourtant, cependant
 (Ces deux mots de liaison sont parfois précédés de "et". - Ezt a két kötőszót gyakran megelőzi az és kötőszó.) – mégis ; azonban ; pedig , de azért

 • La situation est très difficile, cependant il est possible de faire quelque chose. – A helyzet nagyon nehéz, mégis lehetséges, hogy tegyünk valamit.
 • Julie est malade, (et) pourtant elle va aider son amie. – Julie beteg, mégis segíteni fog barátnőjének.


néanmoins, toutefois
 – ennek ellenére ; azonban


Példa:

 • Péter a fait beaucoup de progrès en français, néanmoins (toutefois) il y a beaucoup de problèmes qu'il ne peut pas résoudre. – Péter francia tudása sokat fejlődött, ennek ellenére (azonban) sok probléma van, amit nem tud megoldani.


en revanche, par contre
 – másrészt ; ellenben


Példa:

 • Je n'aime pas la langue anglaise, par contre j'adore le français. – Nem szeretem az angolt, ellenben imádom a franciát.
 • Ce magasin est fermé le lundi, en revanche il est ouvert tous les autres jours de la semaine. – Ez a bolt hétfőnként zárva van, ellenben a hét többi napján nyitva tart.


au contraire
 – ehelyett, ellenkezőleg


Példa:

 • Tu aimes beaucoup la musique moderne . Moi, au contraire, je la déteste. – Te nagyon szereted a modern zenét, ezzel szemben (ellenben) én utálom.


or
 – pedig; noha mivel; tehát; nos

 • Nous voulions sortir au cinéma. Or il s'est mis à pleuvoir, donc nous sommes restés à la maison. – Moziba akartunk menni. Mivel elkezdett esni, otthon maradtunk.
 • Toujours en tête de phrase, introduit un élément nouveau qui modifie le résultat attendu – Mindig a mondat elején áll, egy új eseményt vezet be, amely módosítja a várt eredményt.

 

malgré ; en dépit de – annak ellenére, hogy...


Példa:

 • Il est toujours généreux malgré ses problèmes d'argent. – Pézügyi gondjai ellenére, mindig nagylelkű.

 

contrairement à (peut aussi être suivi d'un pronom personnel ou de "ce que", "ce qui" ) – ellenben; ellentétben; azzal szemben


Példa:

 • Contrairement à ce que je pensais, c'est lui qui avait raison. – Ellentétben azzal, amit gondoltam, neki volt igaza.
 • Contrairement aux prévisions météorologiques, il n'a pas plu. – A meteorológiai előrejelzéssel ellentétben, nem esett.
 • Contrairement à toi, je n'ai pas apprécié ce bal populaire. – Veled ellentétben, egyáltalán nem élveztem ezt az utcabált.

 

sans, au lieu de, quitte à (+inf) – anélkül; ahelyett, hogy ; azzal együtt is, hogy


Példa:

 • Quitte à se faire critiquer, il ne changera pas de son habitude. – Azzal együtt, hogy kritizálta magát, mégsem változtatott szokásán.
 • Tu ferais mieux d'étudier la langue française au lieu d'écouter de la musique tout la journée. – Jobb tennéd, ha tanulnád a francia nyelvet, ahelyett, hogy egész nap zenét hallgatsz.
 • Pierre s'est trompé sans le vouloir. – Péter tévedett, anélkül, hogy tudta volna.

Válassz francia nyelvtanárt magadnak!

Francia nyelvóra

francia általános
A1, A2, B1, B2, C1
Fördős Nóra
3 500 Ft

9 éve Monacóban élő, diplomás francia tanár vagyok, 15 éves beszéd központú oktatási és online oktatási tapasztalattal várom a francia nyelv szerelmeseinek jelentkezését! 

Francia nyelvóra

francia általános
A1, A2, B1, B2, C1
HORVÁTH MÁRIA MARGIT
2 000 Ft

Francia nyelv oktatása, nagy tapasztalattal, hatékony módszerrel. Vizsgafelkészítés, általános és szakmai is, vendéglátás, gasztronómia, idegenforgalom tárgyban.  Orosz nyelv oktatása alap-, és középfokon. Minden korosztálynak. Gyermekek

Beszéd központú

francia általános
A1, A2, B1, B2, C1
Fördős Nóra
3 500 Ft

9 éve Monacóban élő, diplomás francia tanár vagyok, 15 éves beszéd központú oktatási és online oktatási tapasztalattal várom a francia nyelv szerelmeseinek jelentkezését! 

Francia nyelvóra

francia általános
A1, A2, B1, B2
Teuchter Ernőné
2 500 Ft

Francia nyelvtanitás Biatorbágyon és skype-on.gyermekeknek játékos korrepetálás,Diákoknak,és felnötteknek célzott nyelvvizsgára felkészités egyedi,módszerrel,eredeti anyanyelvi anyagokkal,nyelvtani tesztekkel és hanganyagokkal.Egyénhez igazodó ütemben.Interwiew-ra felkészités,60 kérdés 60 válasz,egyedileg kidolgozott "HR"-es anyagokkal..Sok éves anyamyelvi országokban szerzett tapasztalattal/Franciaország,Belgium,Észak-Afrika/ várom kedves tanitványaimat.

Magánóra

francia általános
A1, A2, B1, B2, C1
Sárkány Enikő
3 000 Ft

Angol, francia, orosz nyelvből tanítás általános és szakmai – gazdasági, kereskedelmi, business, idegenforgalmi – nyelvből kezdőtől a felsőfokig, nagy tapasztalattal rendelkező külkereskedőtől minden korosztály számára. Sikeres, felkészítés közép és emelt szintű érettségire, különböző nyelvvizsgákra egyéni igények figyelembe vételével, kiegészítő anyagok biztosításával. Vállalom továbbá külföldiek számára magyar, mint idegen nyelv oktatását, kezdőtől a felsőfokig céges tanfolyamokat, fordítást és tolmácsolást Ezen kívül állásinterjúra is felkészítek jelentkezőket és segítek elkészíteni az önéletrajzot az említett nyelveken.    

Francia nyelvóra

francia általános
A1, A2, B1, B2
Andrea Hulyák
3 400 Ft

Francia tanulás blog

Francia kifejezések divatimádóknak

2019-05-16

Hoztunk 10 kifejezést, amit - bár biztosan sokan ismertek - de korántsem biztos, hogy mindenki tudja róluk, hogy eredetük francia.

Magázás franciául

2019-04-05

A francia nyelvben az udvariasságot és a magázást úgy lehet kifejezni, ha nem azt mondjuk valakinek, hogy tu (azaz te), hanem azt, hogy vous ( azaz Ön).

Húsvét Franciaországban

2019-03-15

Igen nagy ünnep a franciáknál a Húsvét. Sok hagyomány hasonlít a hazánkra is jellemző szokásokra, de azért vannak eltérőek is.