A francia igék

2018-03-21

Az ige cselekvést, történést, állapotot, létezést jelentő többalakú szó. A mondatban az állítmány szerepét tölti be.

A francia igékről általánosan

1. A francia igékAz ige kifejezheti a mondanivaló időviszonyait.
– lehet folyamatos: être [etr] - van ; ressembler [rösszamblé] - hasonlít
– nem folyamatos: naître [netr] - születni ; éternuer [éternüé] - tüsszent

2. Az ige jellemezheti a cselekmény lefolyását.
– segédigével: se mettre à pleuvoir [szö mettr á plövoár] - elered az eső
– mozzanatosság: interroger [enterrozsé] - kérdezget, faggat
– eredményesség: vieillir [vejjir] - megöregszik
– gyakoriság: grignoter [grinyoté] - rágcsál

3. Az igék többségét jelentésük, alaki felépítésük és vonzatszerkezetük alapján a következő igenemekbe soroljuk:
– cselekvő: il fait quelque chose [il fe kelkösóz] - csinál valamit
– szenvedő: il est fait [il e fe] - meg van csinálva
– visszaható: il se fait [il szö fe] - szokás csinálni ; il se lave [il szö láv] - megmosakodik
– személytelen: il fait beau [il fe bó] - szép idő van
– műveltető szerkezet: il fait rire [il fe rir] - megnevettet

Hogyan használjuk az igéket?

A francia igék ragozása meglehetősen bonyolult, ugyanakkor logikus és átlátható.
Az ige minden személyben és számban, valamint az összes igeidőben változik. A változások valódi jelentősége főként írásban érzékelhető, mert sok esetben a személyes névmás nélkül szinte nincs hallható eltérés.


Háromféle igeragozási csoportot kell majd megtanulnuk. Ezek az -er, az -irés a -re végződésű igék.


Azonban ne ijedjünk meg!
A hozzávetőleg 12 ezer ige java része -er végződésű és ragozásuk igen egyszerű.
A második – azaz -ir végződésű –, illetve a harmadik – azaz -re végződésű – igék száma, mindössze 350 körül mozog. Ez azért nem olyan rossz hír, ugye? :)


Mielőtt azonban teljesen fellélegeznénk, gyors egymásutánban érkezik még két kevésbé jó hír:
– a leggyakoribb igék rendhagyó ragozásúak. De most sem kell kétségbe esni, hiszen igen gyakoriak, tehát lépten-nyomon találkozunk velük, így aztán könnyű megtanulni ezeket.
– mindhárom igecsoporton belül vannak rendhagyó alcsoportok. Nos, ez nem hangzik valami szívetmelengetően, de ahol nagykapu van, ott kiskapu is található...

 

Sok sikert a francia nyelvtanuláshoz!

Válassz francia nyelvtanárt magadnak!

A szolgáltatás bizonytalan ideig szünetel!

Francia tanulás blog

Francia kifejezések divatimádóknak

2019-05-16

Hoztunk 10 kifejezést, amit - bár biztosan sokan ismertek - de korántsem biztos, hogy mindenki tudja róluk, hogy eredetük francia.

Magázás franciául

2019-04-05

A francia nyelvben az udvariasságot és a magázást úgy lehet kifejezni, ha nem azt mondjuk valakinek, hogy tu (azaz te), hanem azt, hogy vous ( azaz Ön).

Húsvét Franciaországban

2019-03-15

Igen nagy ünnep a franciáknál a Húsvét. Sok hagyomány hasonlít a hazánkra is jellemző szokásokra, de azért vannak eltérőek is.